Opinto-oppaat 2017–2018
x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JKKYVIER1 Vierailuluentosarja 2–5 op
Vastuutaho
Yhteiset opinnot/JKK

Osaamistavoitteet

Kukin opiskelija määrittelee opintojaksolla omat henkilökohtaiset oppimistavoitteensa. Kurssin tarkoituksena ja henkilökohtaisten osaamistavoitteiden lähtökohtana on se, että opiskelija laajentaa osaamistaan uusille alueille, saa uusia näkökulmia jo osaamaansa tai syventää omaa osaamistaan.
Sisältö: pakollinen kenttä Opiskelija osallistuu yhden lukuvuoden aikana 4-10 Johtamiskorkeakoulussa järjestettyyn vierailuluennoille ja laatii niistä luentopäiväkirjan. Opiskelijan tulee osallistua vähintään neljälle vierailuluennolle, jolloin kurssin laajuus on 2 op. Kurssin laajuus on enintään 5 op, mikä edellyttää osallistumista kymmenelle vierailuluennolle. Vierailuluennolla tarkoitetaan opetusohjelmaan sisältymätöntä kertaluontoista Johtamiskorkeakoulussa järjestettyä luentoa. Jaksoon sisällytettävien vierailuluentojen tulee olla vähintään yhden oppitunnin mittaisia.
Koska opintojakson oppimistavoitteet määräytyvät jokaisen opiskelijan omien lähtökohtien ja kiinnostuksen mukaan, opiskelijan tulee kuvata luentopäiväkirjassa omat oppimistavoitteensa jokaisen vierailuluennon osalta erikseen ja arvioida vierailuluentoja oppimistavoitteidensa perusteella. Luentopäiväkirjassa opiskelija tuo esiin erityisesti sen, mitä uusia näkökulmia vierailuluennot antoivat ja miten vierailuluennot laajensivat opiskelijan osaamista. Vierailuluentojen antia on hyvä arvioida myös opiskelijan omien opintojensa kokonaisuuden kannalta.

Sisältö

Oppimispäiväkirjaohjeet

Oppimispäiväkirjan tarkoituksena ei ole referoida luentoja, vaan kiteyttää ja jäsentää luentojen sisältöjä opiskelijan itse valitsemien kysymysten ja näkökulmien kautta. Kuten muutkin kirjalliset esitykset, oppimispäiväkirja on kokonaisuus. Tärkeää on miettiä, mikä on oleellista ja merkittävää luennoilla käsitellyissä asioissa, rakentaa omaa käsitystään ja samalla arvioida omaa ajatteluaan ja oppimistaan. Tavoite on muodostaa oma näkemys käsiteltävistä asioista. Oleellista on pohdiskeleva ja arvioiva ote sekä omien näkemysten perusteleminen Oppimispäiväkirjaa kirjoitettaessa voi pohtia jokaisen luennon osalta seuraavia kysymyksiä(ks. Lindblom-Ylänne-Nevgi-Hailikari-Wager 2009):

1. Mitä opin ja missä suhteessa tämä on aiemmin oppimaani?
2. Mikä jäi epäselväksi?
3. Mitä pohdin ja mitä oppimani merkitsee itselleni?
4. Toteutuiko asettamani osaamistavoite?

Oppimispäiväkirjojen laajuudet:
2 op = 1500-1800 sanaa
3 op=2200-2500 sanaa
4 op=2900-3200 sanaa
5 op=3600-4000 sanaa

Kansilehteä, mahdollista sisällysluetteloa ja lähdeluetteloa ei sisällytetä merkkimäärään. Sanamäärä ilmoitetaan kansilehdellä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Essee 
suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu