x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JKKYINA11 Demola-projektityö I 5 op
Vastuutaho
Yhteiset opinnot/JKK
Vastuuhenkilö
hallintotieteet: yliopistonlehtori Markus Laine, Harri Laihonen; kauppatieteet: yliopistonlehtori Janne Ruohonen; politiikan tutkimus: professori Pami Aalto
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
JKKYINA11 Demola-projektityö I 5 op

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Kurssilla opiskellaan ryhmätyötaitoja monialaisessa ja kansainvälisessä tiimissä, tutustutaan yhteistyöhön projektikumppanien kanssa, kehitetään taitoja oman työn esittelyyn ja esiintymiseen, ymmärretään projektitulosten ja konseptien jatkokehitysmahdollisuuksia, sekä perehdytään erilaisiin innovaatiomenetelmiin.

Sisältö

Osallistuminen Demola-projektiin, oman demon/prototyypin rakentaminen ja yhteistyö monialaisen ja/tai monikulttuurisen tiimin kanssa, sparraus ja yhteistyö projektikumppanin kanssa, yhteistyö muiden tiimien kanssa. Valmennustilaisuudet: (esim. ketterä kehitys, konseptointi, esiintymisvalmennus, palvelumuotoilu, tuotteistaminen).

Toteutustavat

Projektit alkavat kaksi kertaa vuodessa, syys- ja kevätlukukausien alkaessa, ja jatkuvat koko syksyn tai kevään.
Katso tarkat hakuajat: http://tampere.demola.net/

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Projekti / käytännön työ 
suomeksi
Arviointi 

Hyväksytysti suoritettu projektityö ja demo/prototyyppi/ toimintakonsepti, valmennus- ja esittelytilaisuuksiin osallistuminen, projektisuunnitelma, projektiblogi ja loppuraportti.

Osallistuminen opetukseen 
englanniksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu