x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATLAS19 Konsernitilinpäätös II 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yrityksen taloustiede, laskentatoimi
Vastuuhenkilö
Professori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Riittää, että pakollinen edeltävä opintojakso on suoritettu ennen ko. opintojakson tenttiin ilmoittautumista.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee syvällisemmin konsernitilinpäätöksen laadinnan problematiikan ja osaa laatia konsernitilinpäätöksen monenlaisista yritysrakenteista sekä kansallisen normiston mukaisesti että IFRS-standardeihin perustuen.

Sisältö

Opintojakson aihealueet ovat: Osakkuusyritysten yhdisteleminen; Ulkomaisten tytäryritysten käsittely; Yritysjärjestelyt ja konsernitilinpäätös; IFRS-standardien mukainen konsernitilinpäätös; Erityiskysymyksiä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 15 t 0 t
Harjoitukset 10 t 20 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Opintojaksoon sisältyy harjoitus/harjoituksia, sekä luentoihin ja muihin materiaaleihin pohjautuva tentti.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Mäkelä, Lotta & Reponen, Marko & Pohjonen, Sari & Honkamäki, Tuomas: Konsernitilinpäätöksen laadinta, SanomaPro, 2012.

2. Englund, Tomi & Prepula, Eero & Riistama, Veijo & Tuokko, Yrjö: Konsernitilinpäätös kirjanpitolain mukaan, SanomaPro, viimeisin päivitys, luku 3 (konsernirakenteen muutokset).

3. Luentomateriaali opintojakson kotisivuilla.

4. Harjoitustyö: Ohjeet harjoitustyön tekemiseen löytyvät opintojakson kotisivuilta.

5. Lisäksi vaaditaan luennoilla ilmoitettava materiaali.

Lisätietoja

Suositeltu suorittamisajankohta maisteriopintojen 1. tai 2. vuosi.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
-
Johtamiskorkeakoulu