x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATLAS13 Tilintarkastus II 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yrityksen taloustiede, laskentatoimi
Vastuuhenkilö
Tuntiopettaja
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
KATLAS13 Tilintarkastus II 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hyvään tilintarkastustavan, tilintarkastuksen teoriat, tekniikat ja painopistealueet sekä tuntee kansainvälisen tilintarkastusalan standardit ja suositukset, sekä IT- ympäristössä tapahtuvan tilintarkastuksen erityispiirteet.

Sisältö

Opintojakson aihealueet ovat: Hyvä tilintarkastustapa; Tilintarkastusalan standardit ja suositukset; Tilintarkastajan raportointi; Julkisen osakeyhtiön ja kansainvälisen yhtiön tarkastuksen erityispiirteet; Tietojärjestelmätarkastus.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 36 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi

Opintojakson suorittaminen ja arviointi: Pakolliset itsenäiset harjoitustyöt

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oppimateriaalit lukuvuonna 2018-2019:

1. Kansainväliset tilintarkastusalan standardit Osa I ja Osa II.  St-Akatemia, uusin painos.

2. Kihn – Leponiemi – Oulasvirta – Ruohonen – Wacker (toim.): Näkökulmia tilintarkastukseen ja arviointiin, Tampere University Press, 2017.

3. Opintojaksolla erikseen ilmoitettavat aineistot.

4. Muu luentomateriaali opintojakson kurssisivuilla.

Lisätietoja

Suositeltu suorittamisajankohta maisteriopintojen 1. tai 2. vuosi.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu