Opinto-oppaat 2017–2018
x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Johdatus kestävyyteen (TTY/kone- ja tuotantotekniikka) 4 op

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija:
- ymmärtää kestävyyskäsitteen perusteet
- osaa selvittää ympäristön, yhteiskunnan ja talouden välistä vuorovaikutusta
- ymmärtää tuotannon ja kulutuksen kestävyyden perusteita
- osaa tarkastella valituilla sovellutusalueilla kestävyyteen vaikuttavia tekijöitä

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätietoja

Ei opetusta 2018-2019

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu