x !
Archived Curricula Guide 2017–2019
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Johdatus kestävyyteen (TTY/kone- ja tuotantotekniikka) 4 ECTS

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija:
- ymmärtää kestävyyskäsitteen perusteet
- osaa selvittää ympäristön, yhteiskunnan ja talouden välistä vuorovaikutusta
- ymmärtää tuotannon ja kulutuksen kestävyyden perusteita
- osaa tarkastella valituilla sovellutusalueilla kestävyyteen vaikuttavia tekijöitä

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätietoja

Ei opetusta 2018-2019

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Faculty of Management