x !
Archived Curricula Guide 2017–2019
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Rakennetun ympäristön energiankäyttö ja elinkaaritalous (TAMK) 5 ECTS

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa kiinteistöjen/rakennetun ympäristön merkityksen energian käytölle, tehokkuudelle ja mahdollisuudet myös energian tuotannolle
- selvittää rakentamista ohjaavan keskeisen kansallisen ja kansainvälisen lainsäädännön ja tunnistaa sen merkityksen rakennusten energiankäytön ohjauksessa.
- kuvailla rakennusten energiatalouteen liittyviä tekijöitä ja niihin liittyviä haasteita kokonaisvaltaisesti. Osaa laatia tavanomaisen kiinteistön energiataseselvityksen.
- tunnistaa uusiutuvien energialähteiden käyttömahdollisuuksia kiinteistöjen energialähteinä. Hän osaa tehdä teknistaloudellisia vertailuja eri ratkaisujen välillä
- Tunnistaa ympäristöhallinnon ja -hallintajärjestelmien
käytänteitä
- kuvailla kokonaisuutena kestävän kehityksen ja ympäristönnäkökulmien merkitystä rakentamisessa
ja rakentamisen elinkaaritalouden periaatteita
- luoda elinkaariarvioita (Life Cycle Assessment) ja elinkaarikustannuslaskelmia (Life Cycle Cost)

Sisältö

Rakennetun ympäristön energiahuolto ja energian käyttö Suomessa ja ympäristövaikutukset. Rakennusten energiatehokkuutta säätelevät keskeiset säädökset ja ohjeet. Kiinteistön energiataseen laadinta. Energiatehokkuusvaatimukset. Energiakatselmustoiminnan periaatteet ja katselmusmallit. Rakennusterveys, sisäolosuhteet ja energiankäyttö.
Tuulivoiman, aurinkovoiman ja muiden uusiutuvien energialähteiden käyttö rakennuksissa. Elinkaarikustannuslaskelmien ja elinkaariarvioiden tavoitteet. Elinkaarikustannusten osatekijät ja niiden arviointi. Elinkaariarvioinnin vaiheet ja LCC:n ja LCA:n laskentatyökalut

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Esitietovaatimukset: perusmatemaattinen osaaminen (lukiotasoinen)

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätietoja

Opintojaksoon liittyy Energiatehokkuusprojekti (5 op)

Lukuvuonna 2018-2019: I periodi

Ilmoittautuminen ristiinopiskelupalvelun kautta.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Faculty of Management