x !
Archived Curricula Guide 2017–2019
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Sähkömarkkinat (TTY/sähkötekniikka) 5 ECTS

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa selittää sähkömarkkinoiden keskeiset toimintaperiaatteet sekä kriittisesti arvioida julkisuudessa sähkömarkkinoista käytävää keskustelua. Opiskelija osaa esittää, miten sähköhinta muodostuu sähköpörssissä. Hän tunnistaa keskeiset sähkökauppaan liittyvät riskit sekä osaa hyödyntää sähköpörssin johdannaistuotteita riskien hallinnassa. Opiskelija osaa selittää jakeluverkkotason taseselvityksen laskentaperiaatteet sekä säätö- ja tasesähkömarkkinoiden ja tasehallinnan toimintaperiaatteet. Opiskelija osaa esittää siirtohinnoittelun periaatteet sekä selittää, miten Energiamarkkinavirasto valvoo monopoliasemassa olevaa verkkoliiketoimintaa. Hän tunnistaa sähkömarkkinoiden toimintamalleihin ja -ympäristöön liittyviä muutostekijöitä. Opiskelija osaa esitellä Pohjoismaisten sähkömarkkinoiden toimintaperiaatteet sekä tunnistaa Euroopan sähkömarkkinoiden kehitysnäkymiä.

Sisältö

- Ydinsisältö: Sähkömarkkinoiden toimijat ja yleiset toimintaperiaatteet, sähkön hinnan muodostuminen pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla, taseselvitys, tasehallinta ja säätösähkömarkkinat, sähköpörssin tuotteet ja sähkökaupan riskien hallinta, verkkoliiketoiminta ja sen valvonta

- Täydentävä tietämys: Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategioihin liittyvät kysymykset, sähköyhtiöiden liiketoimintamallit, sähkömarkkinoihin liittyvät tietojärjestelmät

- Kurssin toteutus sisältää ryhmätyönä useamman viikon aikana toteuttavan sähkömarkkinoiden toimintaa simuloivan Sähkömarkkinapelin

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätietoja

Ilmoittautuminen ristiinopiskelupalvelun kautta.

Lukuvuonna 2018-2019 3.-4. periodi

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Faculty of Management