Opinto-oppaat 2017–2018
x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Johdatus energiajärjestelmään 5 op

Yleiskuvaus

Kaikille pakollinen johdantokurssi oheismateriaaleineen, jolla käsitellään energiavarojen jakautuminen, energiajärjestelmän peruskäsitteet ja -rakenne energian tuotannosta verkkoon, jakeluun ja kulutukseen sekä energiajärjestelmän, talouden ja politiikan väliset riippuvuussuhteet samoin kuin toimijakenttä. Johdantokurssi tarkastelee energiaa monitieteisesti ja ongelmakeskeisesti. Sen aikana esitellään myös kaikkien pilottiin kuuluvien opintojaksojen keskeinen sisältö.

Osaamistavoitteet

Opiskelija hahmottaa energiajärjestelmän kokonaisuutena, johon kuuluu energian tuotanto ja konversio, sähkön ja lämmön (kylmän) siirtoverkko ja polttoaineiden jakeluinfrastruktuuri, sekä energian kulutus yhteiskunnan eri sektoreilla. Tuotannon osalta opiskelija tuntee niin fossiilisten energianlähteiden kuin uusiutuvien energiavarojen potentiaalin ja maantieteellisen jakautumisen. Hän tuntee energian tuotannon, verkon ja jakelun sekä kulutuksen keskeiset toimijat sekä hahmottaa energiajärjestelmän, talouden, politiikan ja yhteiskunnan väliset riippuvuussuhteet. Opiskelija kehittää valmiuksia energiajärjestelmän monitieteiseen ja ongelmakeskeiseen analyysiin. Hän ymmärtää, kuinka opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot toisaalta sisältävät kukin oman ongelmakenttänsä samalla kun kukin erikoisalue muodostaa osan energiajärjestelmän kokonaisuutta. Oppimista tuetaan käytännön esimerkeillä, oheiskirjallisuudella ja muilla aineistoilla.

Sisältö

1. Energiajärjestelmä ja sen rooli yhteiskunnassa
2. Fossiilisten resurssien maailma
3. Miksi siirrytään uusiutuviin energianlähteisiin?
4. Mihin tarvitaan energian siirtojärjestelmiä?
5. Missä energian kulutus tapahtuu?
6. Energiapaneeli I: energiajärjestelmän ja markkinoiden muutostrendit
7. Energiapaneeli II: energiapolitiikan, talouden ja ympäristön ristikkäisvaikutukset
8. Energiajärjestelmän tulevaisuussymposiumi (verkko-opetus)

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Johtamiskorkeakoulu