x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATRAA11 Rahoituksen perusteet 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yrityksen taloustiede, laskentatoimi
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
KATRAA11 Rahoituksen perusteet 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot arvonmääritysmenetelmistä, johdannaisten perusominaisuuksista ja yrityksen lyhyen aikavälin rahoitussuunnitteluun liittyvistä kysymyksistä. Opiskelija ymmärtää rahoitusmarkkinoiden roolin taloudessa ja pääoman tuottovaatimukseen muodostumisen periaatteet.

Sisältö

Opintojakson aihealueet ovat: Rahoituksen lähteet ja rahoitusmarkkinat; Investointilaskelmat ja arvonmääritys; Tuotto ja riski; Yrityksen rahoitusrakenne ja pääoman kustannuksen muodostuminen; Johdannaisinstrumentit; Käyttöpääoman hallinta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Knüpfer - Puttonen: Moderni rahoitus, WSOYpro, 4. painos, 2009 tai uudempi.

2. Niskanen - Niskanen : Yritysrahoitus, Edita, 5. painos, 2007 tai uudempi. Luennoitsijan ilmoittamin osin.

3. e-aineisto: luentomateriaali opintojakson kurssisivuilla.

4. Muu luennoitsijan ilmoittama materiaali.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Tampere Summer School
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Johtamiskorkeakoulu