x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALJTA14 Julkisen talousjohtamisen näkökulmia 5 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Julkinen talousjohtaminen
Vastuuhenkilö
yliopisto-opettaja
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee julkisen talousjohtamisen teoreettista tarkastelua sekä erilaisia tutkimuksen tekemisen tapoja. Hän tunnistaa nämä asiat tehdyistä tutkimuksista ja osaa tarkastella niitä monipuolisesti ja kriittisesti sekä ymmärtää niiden merkityksen erilaisia tutkimusaineistoja ja käytännön ilmiöitä tutkittaessa.

Sisältö

Julkisen talousjohtamisen väitöstutkimukset.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee 
suomeksi
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Julkisen talousjohtamisen väitöstutkimukset, jotka löytyvät sähköisessä muodossa täältä: http://www.uta.fi/jkk/tutkimus/alat/julkaisut/vaitoskirjat.html

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu