x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALJTA13 Julkisen talousjohtamisen tietojärjestelmät 5 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Julkinen talousjohtaminen
Vastuuhenkilö
yliopisto-opettaja
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää informaatioteknologian ja sen hyödyntäjän välistä suhdetta ja tuon suhteen rakentumisen dynamiikkaan. Hän tuntee perusteet tietojärjestelmien käyttö-ja kehittämismahdollisuuksien yhteyksistä tiedonhallintaan, järjestelmäarkkitehtuuriin, taloustiedolla johtamiseen ja tiedon esittämiseen.

Sisältö

Opintojakson lähtökohtana on perehdyttää opiskelija informaatioteknologian ja sen hyödyntäjien väliseen suhteeseen julkisella sektorilla. Keskiössä perehtymisessä ovat tietojärjestelmien käyttö- ja kehittämismahdollisuudet julkisen sektorin organisaatioissa, kuten esimerkiksi toiminnanohjausjärjestelmät (SAP tms.). Tietojärjestelmien käyttö- ja kehittämismahdollisuuksia tarkastellaan järjestelmäarkkitehtuurien, tiedonhallinnan, tiedolla johtamisen ja tiedon esittämisen näkökulmista. Opintojaksolla tutustutaan päätöksentekijän ja tietojärjestelmien väliseen vuorovaikutukseen sekä teknologian käytettävyyteen ja käyttökokemukseen liittyviin tekijöihin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset
Kirjatentti

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu