x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALJUA19 Julkisoikeuden tutkimuspraktikum 5 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Julkisoikeus
Vastuuhenkilö
Julkisoikeuden yliopistonlehtori
Edeltävät opinnot
Jaksolle osallistuminen edellyttää, että opiskelija on valittu julkisoikeuden opintosuuntaan.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Yleiskuvaus

Opintojakson tavoitteena on laajentaa ongelmalähtöisen oppimisen avulla opiskelijalle oikeudellisen tutkimuksen perusteet –jaksolla (HALJUA13) syntynyttä kuvaa oikeuden ja oikeudellisen ajattelun teoreettisista ja yhteiskunnallisista perusteista sekä oikeustieteen menetelmistä. Opintojakso antaa välineitä oikeustieteelliseen työskentelyyn ja selventää sitä, miten oikeustiedettä tehdään. Opintojakso on tarkoitettu julkisoikeuden opintosuuntaan valituille opiskelijoille ja se on tarkoitettu suoritettavaksi oikeudellisen tutkimuksen perusteet –jakson (HALJUA13) yhteydessä tai välittömästi sen jälkeen opetusohjelmassa ilmoitettavalla tavalla.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää erilaisia näkökulmia, joiden avulla oikeudellisia ongelmia voi lähestyä. Opiskelija tunnistaa, millaisia vaikutuksia oikeudellisten ongelmien erilaisilla määrittelytavoilla on oikeudelliseen tulkintaan ja oikeudelliseen argumentaatioon. Opiskelija kehittää metodisia valmiuksiaan oikeudelliseen tutkimukseen.

Sisältö

- Oikeudellisen ajattelun luonne
- Lähestymistapoja oikeudellisiin ongelmiin
- Oikeudellisten ongelmien ratkaiseminen ja oikeudellinen argumentaatio
- Oikeudellinen kirjoittaminen

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Pienryhmäopetus
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t) 
suomeksi
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Praktikum suoritetaan opettajan osoittamilla julkisoikeudelliseen tutkimukseen perehdyttävillä ongelmalähtöisillä harjoituksilla.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Harjoituksissa käytetään opettajan kurssilla osoittamaa kirjallisuutta ja oikeustapausaineistoa. Oikeudellista kirjoittamista tukevana oheislukemistona toimii teos Husa-Mutanen-Pohjolainen: Kirjoitetaan juridiikkaa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu