x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATLAS17 Konsernitilinpäätös I 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yrityksen taloustiede, laskentatoimi
Vastuuhenkilö
Professori
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
KATLAS17 Konsernitilinpäätös I 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee konsernitilinpäätöksen tavoitteet ja keskeisen sisällön sekä osaa laatia suomalaisia tytäryrityksiä sisältävän konsernin konsernitilinpäätöksen.

Sisältö

Opintojakson aihealueet ovat: Konsernin käsite; Konsernitilinpäätös; Sisäisten erien eliminointi; Sisäisen omistuksen eliminointi; Laskennalliset verovelat ja -saamiset; Vähemmistöosuuden erottaminen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 15 t 0 t
Harjoitukset 10 t 20 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Opintojaksoon sisältyy harjoitus/harjoituksia, sekä luentoihin ja muihin materiaaleihin pohjautuva tentti.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Englund, Tomi & Prepula, Eero & Riistama, Veijo & Tuokko, Yrjö: Konsernitilinpäätös kirjanpitolain mukaan, SanomaPro, viimeisin päivitys, luvut 1 ja 2.

2. Luentomateriaali opintojakson kurssisivuilla.

3. Lisäksi vaaditaan luennoilla ilmoitettava materiaali.

Lisätietoja

Suositeltu suorittamisajankohta maisteriopintojen 1. tai 2. vuosi.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Johtamiskorkeakoulu