x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POLHAR10 Harjoittelu ja työelämävalmiudet 10 op
Vastuutaho
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Kansainvälisen politikan ja valtio-opin professorit
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opintojaksoon sisältyvän työharjoittelun kautta opiskelija on päässyt tutustumaan oman alansa konkreettiseen työympäristöön, minkä jälkeen hän tuntee oman alansa työkulttuurin keskeisimpiä piirteitä, työkäytäntöjä sekä tuntee harjoittelupaikan organisaation rakenteen. Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija ymmärtää mitä keskeisiä tietoja ja taitoja hänen oman alansa työelämävalmiudet vaativat. Lisäksi opiskelija osaa arvioida ja reflektoida omia kehitystarpeitaan työelämävalmiuksien osalta. Lisäksi opiskelija ymmärtää, miten hänen tutkimuksellista sekä oman tieteenalan tuomaa näkökulmaa voi soveltaa työelämän käytäntöihin.

Sisältö

Opintojakso koostuu työharjoittelusta sekä työharjoittelun perusteella koostetusta työelämävalmiuksia ja oman alan asiantuntijuutta käsittelevästä raportista sekä harjoitteluseminaarista.

Opintojakson suorittamiseksi (10 op) vaaditaan vähintään kahden kuukauden pituinen työelämäjakso sekä tämän perusteella laadittu raportti, jonka mukana tulee toimittaa kopio työharjoittelusta saatavasta harjoittelutodistuksesta.

Ohjeet harjoittelujakson hyväksyttämisestä sekä harjoitteluraportista ovat opiskelun oppaassa (https://www.uta.fi/opiskelunopas/opintojen-aikana/harjoittelu/johtamiskorkeakoulun-harjoittelukaytannot/politiikan-tutkimuksen).

Työharjoittelu on vapaaehtoinen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoittelu 
suomeksi
Harjoitteluraportti  Essee 
suomeksi
Harjoitteluseminaari  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu