x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Osuustoiminta eri yritysmuodoissa I 5 op

Yleiskuvaus

Co-op Network Studies -yliopistoverkoston opintojakso

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää osuustoimintaa ja sen erityispiirteitä liiketoimintana erilaisissa yritysmuodoissa. Opiskelija hahmottaa, kuinka osuustoiminnan vahvuuksia ja kilpailuetuja hyödynnetään erilaisissa osuuskunnissa, keskinäisissä yhtiöissä, yhteiskunnallisissa yrityksissä ja muissa liiketoimintaratkaisuissa. Lisäksi opiskelija ymmärtää vastuullisen liiketoiminnan merkityksen osuustoiminnallisissa yrityksissä.

Sisältö

Osuustoiminnan monimuotoisuus ja erilaiset liiketoimintamallit ja -ratkaisut.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Lisätietoja 

Verkkokurssi

Harjoitustyö(t) 
suomeksi
Lisätietoja 

Itsenäiset oppimistehtävät

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Aktiivinen osallistuminen verkkotyöskentelyyn 25 % ja itsenäiset oppimistehtävät 75 %.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Perehtyminen Pellervo-Seuran sivujen perusteella suomalaiseen osuustoimintaan sekä osuustoiminnan juuriin (mm. teoksen Kari Inkinen – Mauno-Markus Karjalainen: Osuustoiminnan juurilla, Aatteen sankareita vai veijareita?, Pellervo-Seura 2012 pohjalta. 

Liiketaloudellisen Aikakauskirjan 4/1999 artikkelit vastuuopettajien osoittamin osin. 

Panu Kalmi, Osuuskuntien erityispiirteitä, Kansantaloudellinen aikakauskirja 98(4) 

Seuraavat artikkelit kirjasta Arja Suomi (toim.) Keskinäisyys - näkökulmia omistaja-asiakkuuteen, 2004, Edita Publishing Oy 2007. 

- Annastiina Henttinen, Keskinäisyyden alkulähteiltä (s. 9-30) 

- Panu Kalmi, Keskinäisyys yritysmuotona (s. 31–46) 

- Olli-Pekka Ruuskanen, Suomen keskinäiset vakuutusyhtiöt, kehitys 1994–2004 (s. 71–91) 

- Markku Miettinen, Keskinäisen vakuutusyhtiön voitonjako ja sen vaikutus yhtiön tunnuslukuihin (s. 93–113) 

- Vesa Kanniainen, Omistamisen etiikka (s. 137–161) 

- Petri Lehtipuu ja Susanna Monni, Vastuullinen vakuutusyhtiö (s. 163–178) 

Kostilainen, Harri & Pättiniemi, Pekka (toim.) (tulossa): Yhteiskunnallinen yrittäjyys.
Into-kustannus.

Moilanen Hanna, Peltokoski Jukka, Pirkkalainen Jaana & Toivanen Tero (2014):
Uusi osuuskunta – Tekijöiden liike. Into-kustannus.


Muu vastuuopettajien osoittama kulloinkin ajankohtainen kirjallisuus ja muu oppimateriaali

Lisätietoja

Opetus 31.8.–18.10.2015

Opintojaksoille tulee ilmoittautua viimeistään 5 päivää ennen kurssin alkua.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu