x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YKYYKEKE Kestävän kehityksen käytäntöjä 5 op
Vastuuhenkilö
Yhteiset opinnot/YKY

Avainsanat

Strategiset teemat: kestävä kehitys

Osaamistavoitteet

Opiskelijassa syntyy kiinnostus kestävään elämäntapaan sekä valmius osallistua, vaikuttaa ja toimia yhdessä erilaisten ihmisten kanssa myös monikulttuurisissa yhteisöissä. Opiskelija osaa toimia tavoitteellisesti kestävää kehitystä edistävien ratkaisujen löytämiseksi.

Sisältö

Kestävän kehityksen keskeisiä teemoja.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Opintojakso suoritetaan osallistumalla teemavierailuihin ja tekemällä oppimispäiväkirja, blogikirjoitus, valokuvaessee tms.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennoitsijan ilmoittama materiaali.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu