x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATTAA37 Rahatalous 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Taloustiede
Vastuuhenkilö
taloustieteen yliopisto-opettaja
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
2016–2017 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
KATTAA37 Rahatalous 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee rahan ja rahamarkkinoiden roolin taloudessa ja osaa soveltaa oppimaansa ymmärtääkseen markkinatalouden toimintaa ja talouspolitiikkaa.

Sisältö

Rahan tarjonta (ml. keskuspankkitoiminta ja rahapolitiikka), rahan kysyntä, joukkolainojen hinnoittelu, kansainvälinen rahoitusjärjestelmä.

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Lectures and course exam  Osallistuminen opetukseen 
englanniksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Luennolla ilmoitettu materiaali.
2. Matthews,Giuliodori, Mishkin (2013): The Economics of Money, Banking and Financial Markets: European Edition. Pearson

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu