x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JKKYTIJ3 Tietointensiivinen palvelutoiminta (TTY) 4 op
Vastuutaho
Yhteiset opinnot/JKK

Yleiskuvaus

Katso opintojakson tiedot TTY:n opinto-oppaasta: http://www.tut.fi/wwwoppaat/opas2016-2017/perus/laitokset/Tiedonhallinta_ja_logistiikka/TLO-32010.html .

Osaamistavoitteet

1. Opiskelija tietää, mitä palvelut ovat sekä tuntee peruskäsitteet ja luokittelut) 2. Opiskelija hahmottaa palvelusektorin merkityksen yhteiskunnassa 3. Opiskelija ymmärtää tietointensiivisen palvelutoiminnan ja tietotyön erityispiirteet 4. Opiskelija tuntee tietointensiivisen palveluorganisaation johtamiseen liittyviä haasteita eri näkökulmista.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätietoja

TTY:n ja TAMK:n opintojaksoille hakeudutaan ristiinopiskelupalvelun kautta ja ilmoittaudutaan ko. korkeakoulun ohjeiden mukaisesti. Ohjeet saat ristinnopiskelupalvelun kautta, kun haet opinto-oikeutta. Ristiinopiskelupalvelu: https://www10.uta.fi/ristiinopiskelupalvelu/tarjonta. Kun kokonaisuuteen tehdyt opinnot on suoritettu, voit hakea teemasta kokonaismerkinnän JKK:n tutkinto-ohjelmien sivuilla valmistuminen-nettisivun ohjeiden mukaisesti.

Lisätietoja opintojaksosta opintosuunnittelija Sonja Ojanen (TTY) ja opintopäällikkö Heli Tontti (TaY).

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu