x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALJTA21 Sisäinen valvonta ja sisäinen tarkastus 5 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
professori
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä sisäisen tarkastuksen aseman ja tehtävät, ymmärtää sisäisen valvonnan systematiikan sekä tuntee sisäisen tarkastuksen viitekehikot ja standardit. Hän tietää, mistä tarkastusprosessi koostuu ja osaa kertoa, miten sisäisessä tarkastuksessa tehdään tarkastussuunnittelua, käytetään eri tarkastusmenetelmiä ja raportoidaan tuloksista. Hän ymmärtää, mikä on sisäisen tarkastuksen tehtävä organisaation riskienhallinnan, sisäisen valvonnan ja hallinnon sekä johtamisen arvioinnissa ja kehittämisessä.

Sisältö

Opintojakson aikana perehdytään sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan. Opintojaksolla tutustutaan sisäisen valvonnan viitekehikkoon, jota sisäinen tarkastus voi käyttää niin yritys- kuin julkissektorin organisaatioissa. Opintojaksolla perehdytään sisäisen tarkastuksen standardeihin, tarkastussuunnitteluun sekä tarkastuksen toteuttamisen ja tarkastustulosten raportoinnin sisältöön. Opintojaksoon sisältyy harjoituksia ja ACL-tarkastusohjelmaan tutustuminen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 

kirjallinen tentti

harjoitustyö

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentomateriaali ja kirjallisuus.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu