x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JKKYTVA12 Yksilön työhyvinvointi 5 op
Vastuutaho
Yhteiset opinnot/JKK
Vastuuhenkilö
Yrityksen johtamisen yliopistonlehtori
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Yleiskuvaus

Opintojaksolla tutustutaan työhyvinvoinnin yksilönäkökulmaan positiivisen psykologisen pääoman, stressin ja palautumisen sekä terveyden ja toimintakyvyn näkökulmista.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää yksilön työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ja tuntee keinoja edistää niitä.

Sisältö

- positiivinen psykologia
- psykologinen pääoma
- stressi ja palautuminen
- terveys ja toimintakyky

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t
Kirjatentti

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Sahkoinen tentti  Kirjallinen tentti 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

LUENTOKURSSIN TENTISSÄ TENTITÄÄN LUENTOMATERIAALIN LISÄKSI (SUORITUSTAPA 1):

Kaikki tenttivät kirjan 1, jonka lisäksi tentitään oman valinnan mukaan 2a (kirja) TAI 2b (väitöskirja ja artikkeli)

1) Luthans, F., Youssef, C.M. & Avolio, B.J. (2007). Psychological Capital. Developing the Human Competitive Edge. Oxford: Oxford University Press. (s. 3–143) 

JA  

2a) Kinnunen, U. & Mauno, S. (toim.) (2009). Irtiottoja työstä: työkuormituksesta palautumisen psykologia. Tampere: Tampereen yliopisto.   

TAI

2b) Pennonen, M. (2011). Recovery from work stress. Antecedents, processes and outcomes. Academic Dissertation. University of Tampere. https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/66816/978-951-44-8602-9.pdf?sequence=1 

JA

Siltaloppi, M. & Kinnunen, U. (2007). Työkuormituksesta palautuminen: psykologinen näkökulma palautumiseen. Työ ja ihminen 1/2007, s. 30–41.

SÄHKÖINEN TENTTI (ITSENÄINEN SUORITUSTAPA):
Tämä suoritustapa on tarkoitettu vain niille, jotka eivät osallistu luentokurssille.

Kaikki tenttivät kirjat 1 ja 2, jonka lisäksi tentitään oman valinnan mukaan 3a (kirja) TAI 3b (väitöskirja).

1) Luthans, F., Youssef, C.M. & Avolio, B.J. (2007). Psychological Capital. Developing the Human Competitive Edge. Oxford: Oxford University Press. (s. 3–143) 

JA  

2) Hakanen, . J, Harju, L., Seppälä, P., Laaksonen, A. & Pahkin, K. (2012) Kohti innostuksen spiraaleja. Työterveyslaitos. http://www.ttl.fi/partner/inspi/inspi-tuloksia/Documents/INSPI%20raportti.pdf 

JA

3a) Kinnunen, U. & Mauno, S. (toim.) (2009). Irtiottoja työstä: työkuormituksesta palautumisen psykologia. Tampere: Tampereen yliopisto. 

TAI

3b) Pennonen, M. (2011). Recovery from work stress. Antecedents, processes and outcomes. Academic Dissertation. University of Tampere. https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/66816/978-951-44-8602-9.pdf?sequence=1 

Lisätietoja

Suositeltu ajankohta: 2. vuosi

Itsenäisellä suoritustavalla opiskelevat (sähköinen tentti) varaavat tenttiajan sähköisessä tenttipalvelussa Tenttiksessä http://tenttis.uta.fi/ .

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Johtamiskorkeakoulu