x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POLKVA21 Euroopan integraation teoria ja ulkosuhteet 5 op
Vastuutaho
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Kansainvälinen politiikka
Vastuuhenkilö
Jean Monnet -professori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee Euroopan integraation keskeisimmät teoriat ja osaa soveltaa niitä erityisesti Euroopan unionin ulkosuhteiden tarkasteluun. Opiskelija saavuttaa perusvalmiudet analysoida EU:n roolia eri maantieteellisissä konteksteissa ja ymmärtää alueellisen yhteistyön merkityksen EU:n naapurustossa.

Sisältö

Euroopan integraation teoriat, EU:n laajentuminen, EU:n ulkosuhteet, EU:n lähialuesuhteet, EU:n naapuruuspolitiikka, EU:n alueellinen yhteistyö.

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
englanniksi
Oppimateriaalit 

Wiener - Diez (eds.), European Integration Theory. Oxford University Press 2009. 2nd edition. (3 ECTS)

and

Bengtsson, The EU and the European Security Order. Routledge 2009 (2 ECTS), or
Keukeleire – Delreux, The Foreign Policy of the European Union. Palgrave Macmillan 2014. 2nd edition. (2 ECTS)

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Korvaava opetus  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
englanniksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

WienerDiez (toim.), European Integration Theory. Oxford University Press 2009. Toinen painos (3 op) sekä

Bengtsson, The EU and the European Security Order. Routledge 2009 (2 op) tai

Keukeleire – Delreux, The Foreign Policy of the European Union. Palgrave Macmillan 2014. Toinen painos. (2 op)

 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Ihmisoikeudet, politiikka ja oikeus (Yhteiset opinnot/JKK)
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Ihmisoikeudet, politiikka ja oikeus (Yhteiset opinnot/JKK)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Johtamiskorkeakoulu