x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHS3 Retoriikka ja argumentaatioanalyysi 5 op
Vastuutaho
Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelma
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
30 op.
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
30 opintopistettä pohjoismaisten kielten opintoja sisältäen jaksot POHP3 Suullinen viestintä I ja POHA1 Suullinen viestintä II.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen, Hyvä tieteellinen käytäntö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

–osaa soveltaa retoriikan ja argumentaatioanalyysin käsitteitä, teoriaa ja menetelmiä puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien analyyseissä

–osaa hyödyntää retoriikan malleja esitelmien, puheiden ja tekstien laadinnassa

–ymmärtää retoriikan ja argumentaatioanalyysin yhteiskunnallisen ja tieteellisen merkityksen ja niiden eettiset periaatteet

Sisältö

Retoriikka ja argumentaatioanalyysi ja niiden soveltaminen

Opetuskieli

ruotsi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
ruotsiksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
ruotsiksi
Näyttökoe 
ruotsiksi

Opintojakson voi suorittaa osallistumalla opetukseen TAI tekemällä kirjallisen tentin ja valmistelemalla ja esittämällä retorisen puheen vastuuopettajan ohjeiden mukaan.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Vaihtoehtoiset opintojaksot (Yksikön yhteiset opinnot/LTL)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö