x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHS1 Kieli ja yhteiskunta 5 op
Vastuutaho
Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelma
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
30 op.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

–ymmärtää kielen yhteiskunnallisen merkityksen tärkeänä demokratiaa luovana ja ylläpitävänä ilmiönä

–tuntee Suomen kielilain ja ymmärtää sen yhteiskunnallisen merkityksen, erityisesti ruotsin kielen osalta

–osaa kuvata nyky-Suomen kielitilanteen historiallista taustaa

-osaa käyttää erilaisia kielentutkimuksen teorioita ja malleja analysoidessaan julkista ja poliittista kielenkäyttöä

–osaa arvioida yhteiskunnalliseen kielenkäyttöön ja julkiseen viestintään liittyviä ongelmia ja esittää niihin ratkaisuehdotuksia

Sisältö

Kielitilanne Suomessa ennen ja nyt, Suomen kielilaki, kielenkäyttö yhteiskunnan eri aloilla, kielenhuolto Suomessa, kieli ja demokratia, julkisen ja poliittisen kielenkäytön analyysimenetelmät

Opetuskieli

ruotsi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
ruotsiksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
ruotsiksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee 
ruotsiksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Vaihtoehtoiset opintojaksot (Yksikön yhteiset opinnot/LTL)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö