x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RANSV1 Tekstilingvistiikka ja diskurssianalyysi 5 op
Vastuutaho
Ranskan kielen tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

-ymmärtää tekstilingvistiikan ja diskurssianalyysin peruslähtökohdat ja tavoitteet
-tuntee niiden keskeisiä peruskäsitteitä ja lähestymistapoja
-pystyy soveltamaan niitä erilaisten tekstien analysoimiseen

Sisältö

Kurssilla tutustutaan luentojen ja oheislukemiston avulla tekstien erikoispiirteisiin ja niiden tutkimiseen vaadittaviin teorioihin ja menetelmiin.

Opetuskieli

ranska

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
ranskaksi
Arviointi 

Luennot ja harjoitukset sekä lopputyö.

Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee 
ranskaksi
Oppimateriaalit 

Kirjallisuus C. Kerbrat-Orecchioni, L’e?nonciation : de la subjectivite? dans le langage; D. Maingueneau, Éléments de linguistique pour le texte littéraire ; D. Maingueneau, Analyser les textes de communication ; S. Moirand, Le discours de la presse quotidienne

Arviointi 

Kirjallisuuden pohjalta laadittu essee.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus C. Kerbrat-Orecchioni, L’énonciation : de la subjectivité dans le langage; D. Maingueneau, Éléments de linguistique pour le texte littéraire ; D. Maingueneau, Analyser les textes de communication ; S. Moirand, Le discours de la presse quotidienne

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Vaihtoehtoiset opintojaksot (Yksikön yhteiset opinnot/LTL)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö