x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LTLYTEV2 Työelämäviestinnän tutkimus- tai kehityshanke 5 op
Vastuutaho
Yksikön yhteiset opinnot/LTL
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa suppean työelämäviestinnän alaan kuuluvan tutkimus- tai kehityshankkeen itsenäisesti tai osana ryhmää. Lisäksi hän osaa raportoida sen tuloksista yhtäältä tieteelliselle, toisaalta ammatilliselle yleisölle.

Sisältö

Tutkimus- tai kehityshanke, josta raportoidaan soveltuville kohderyhmille. Hanke suositellaan toteutettavaksi yhdessä jonkin sidosryhmän kanssa, ja sen voi suunnitella niin, että se tukee pro gradu -tutkielman kirjoittamista.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Työelämäviestintä (Yksikön yhteiset opinnot/LTL)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö