x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LTLYTEV1 Johdatus työelämäviestintään 5 op
Vastuutaho
Yksikön yhteiset opinnot/LTL

Osaamistavoitteet

Opintojakson suorittanut opiskelija osaa eritellä työelämäviestinnän käsitettä ja käytänteitä. Hänellä on perustiedot näkökulmista, joista työelämäviestintää on kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden alalla tarkasteltu. Lisäksi hänellä on valmiudet syventää työelämäviestinnän tietämystään ja osaamistaan teoriassa ja käytännössä.

Sisältö

Opintojaksossa käsitellään nykypäivän työelämän ja työelämäviestinnän monimuotoisuutta ja haasteita, työelämän tekstejä ja vuorovaikutustilanteita sekä keskeisiä työelämäviestinnässä ja sen tutkimuksessa tarvittavia työkaluja ja menetelmiä.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Oman tutkinto-ohjelman perusopinnot. Suosituksena on, että opiskelija on opinnoissaan maisterivaiheessa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Työelämäviestintä (Yksikön yhteiset opinnot/LTL)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö