x !
Archived Curricula Guide 2015–2017
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
KATJOP11 Foundations of Management and Organisations 5 ECTS
Organised by
Degree Programme in Business Studies
Management and Organization
Corresponding course units in the curriculum
School of Management
Curricula 2012 – 2015

Teaching methods

Teaching method Contact Online
Lectures 24 h 0 h

Teaching language

Finnish

Modes of study

Option 1
Available for:
  • Degree Programme Students
  • Other Students
  • Open University Students
  • Doctoral Students
  • Exchange Students
Osallistuminen opetukseen & loppukuulustelu  Participation in course work 
In Finnish
Evaluation 

Tentti (50 %) ja tehtäväportfolio (50 %)

Option 2
Available for:
  • Degree Programme Students
  • Other Students
  • Open University Students
  • Doctoral Students
  • Exchange Students
Itsenäinen suoritusvaihtoehto  Written exam 
In Finnish
Study materials 

Kirja: Tienari, J. Meriläinen, S. 2012 (tai uudempi) Johtaminen ja organisointi globaalissa taloudessa. Talentum

- Muu erikseen ilmoitettava materiaali.

Evaluation 
Numeric 1-5. 

Tentti (50 %) + tehtäväportfolio (50 %)

Evaluation

Numeric 1-5.

Belongs to following study modules

School of Management
School of Management
School of Management
School of Management
School of Management
2016–2017
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
For Open University students only
School of Management