x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATLAA24 Tilintarkastus I 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yrityksen taloustiede, laskentatoimi
Vastuuhenkilö
Tuntiopettaja
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
KATLAA24 Tilintarkastus I 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tarkastamisesta hyvän tilintarkastustavan mukaisesti ottaen huomioon eri yhteisömuotojen erityispiirteet.

Sisältö

Opintojakson aihealueet ovat: Tilintarkastussäädäntö; Tarkastusmenetelmät, Tilintarkastajan raportointi, riippumattomuus, esteellisyys ja vastuukysymykset; Eri yhteisömuotojen tilintarkastus; Yrityksen eri toimintojen ja sisäisen valvonnan tarkastus.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 21 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Opintojakso koostuu luennoista, sekä niihin ja muuhun materiaaliin pohjautuvasta tentistä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Horsmanheimo - Steiner: Tilintarkastus, Asiakkaan opas, WSOY, 2009.

2. Tilintarkastajan raportointi, ST-Akatemia, uusin painos.

3. Muu luentomateriaali opintojakson kurssisivuilla.

Lisätietoja

Suositeltu suorittamisajankohta kandidaattiopintojen 2. vuosi.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu