x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HISA4B Kandidaattiseminaari ja aineopintojen tutkielma 10 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa luoda ohjatusti historiallista tietoa. Opiskelija osaa hankkia tutkimustyönsä edellyttämää tietoa ja pystyy hyödyntämään sitä tutkimustyössään. Opiskelija pystyy perustelemaan metodisia ja muita ratkaisujaan ja kykenee hyödyntämään saamaansa palautetta.

Sisältö

Tutkimustyötä harjoitellaan laatimalla kandidaattiseminaariesitelmä, opponoimalla muiden töitä ja osallistumalla aktiivisesti töistä käytävään keskusteluun. Kandidaattiseminaariin sisältyy kirjaston järjestämä 2 tunnin tiedonhankintataitojen opetus. Aineopintojen tutkielma laaditaan kandidaattiseminaariesitelmästä saadun palautteen pohjalta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Tutkielma / opinnäytetyö 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätietoja

Kandidaattiseminaari on pakollinen niille muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijoille, jotka suorittavat historiaa toisena opetettavana aineeena, historian valinnaisten opintojen kokonaisuutta sekä niille, jotka aikovat pyrkiä historian tutkinto-ohjelman maisteriopintoihin.

Kandidaattiseminaari kestää kaksi lukukautta.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö