x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TLO32021 Liiketoimintatiedon hallinta 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa keskeiset liiketoimintatiedon hallintaan (engl. business and competitive intelligence) liittyvät suomen- ja englanninkieliset käsitteet. Opiskelija ymmärtää tiedon merkityksen organisaation johtamiselle sekä osaa liiketoimintatiedon hallintaan liittyvät tärkeimmät menetelmät ja lähestymistavat periaatetasolla. Hän osaa soveltaa liiketoimintatiedon hallintaa yrityksen ja julkisen sektorin organisaation toiminnan johtamisessa sekä toiminnan kehittämisessä operatiivisella ja strategisella tasolla. Lisäksi opiskelija tunnistaa liiketoimintatiedon hallinnassa käytettävät tietotekniset ratkaisut sekä tiedon hallinnan prosessin eri vaiheet ja toiminnot. Hän tunnistaa myös tunnetuimmat liiketoimintatiedon analysointiin käytettävät menetelmät.

Sisältö

Ks TTY:n opas 2016-17 http://www.tut.fi/opinto-opas/wwwoppaat/opas2016-2017/perus/laitokset/Tiedonhallinta_ja_logistiikka/TLO-32021.html

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Informaatiotieteiden yksikkö