x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
DPHSR404 Tutkijan työpaja 4 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tohtoriohjelma
Yhteiset opinnot/HES
Vastuuhenkilö
Heini Huhtala

Osaamistavoitteet

Melkein kaikki mitä olet halunnut tietää tutkimusaineiston keräämisestä, käsittelystä ja raportoinnista mutta et ole koskaan osannut kysyä.

Sisältö

Tutkimuksen suunnittelu
- Johdatus
- Tutkimuslöydöksen ?syyt?
- Tutkimustyypit
- Kausaalisuus
- Otoskoko
- Tiedonkeruun suunnittelu

Aineiston keräys ja esikäsittely
- Toteutus
- Tallennus ja aineiston tarkistus
- Muuttujat
- Dokumentointi

Analysointi
- Ohjelmistot

Aineistoon tutustuminen
- Tilastollisten menetelmien valitseminen
- Jakaumaoletukset
- P-arvot, luottamusvälit

Raportointi
- Kirjoitusohjeet
- Taulukot
- Kuvat

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Terveystieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Terveystieteiden yksikkö