x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
DPHSR403 Tieteellinen kirjoittaminen 1–2 op

Osaamistavoitteet

Seminaarin tavoitteena on kehittää tieteellisten tekstien kirjoittamistaitoja, valmiuksia tieteellisten artikkeleiden lukemiseen ja kommentointiin sekä saadun palautteen hyödyntämistä oman tekstin muokkaamisessa.

Sisältö

Osallistujien eri vaiheessa olevia artikkelikäsikirjoituksia luetaan ja kommentoidaan ryhmätapaamisissa. Lisäksi käydään läpi teosta: Peat, Elliott, Baur & Keena (2002) Scientific Writing ? Easy when you know how. London: BMJ Books. Kirja keskittyy kvantitatiivisen tutkimuksen raportointiin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Terveystieteiden yksikkö
Terveystieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Terveystieteiden yksikkö