x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HIST03 Talous ja yhteiskunta 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää taloudellisen ilmiöiden historiallisuuden ja osaa tarkastella taloutta osana historiallisia muutosprosesseja. Hän tuntee taloushistoriallisen tutkimuksen n keskeisiä tutkimuskohteita ja -metodeja.

Sisältö

Jaksossa perehdytään teollistumiseen, taloudelliseen kasvuun, taloudellisiin kriiseihin sekä elintason ja hyvinvoinnin muutoksiin pitkällä aikavälillä. Konkreettisten tutkimuskysymysten lisäksi tutustutaan niin taloustieteen klassikkoihin kuin taloushistorian uudempiin tutkimussuuntauksiin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ojala, Jari, Jari Eloranta & Jukka Jalava (eds.) (2006). The Road to Prosperity. An Economic History of Finland. SKS, Helsinki.

Schön, Lennart (2013). Maailman taloushistoria. Teollinen aika. Vastapaino, Tampere.

Heiskala, Risto & Akseli Virtanen (toim.) (2011). Talous ja yhteiskuntateoria I. Vanhan maailman talous ja suuri murros. Gaudeamus Helsinki University Press, Helsinki.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö