x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HIST01 Johdatus yhteiskuntahistoriaan 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee yhteiskuntahistoriallisen tutkimuksen peruskäsitteet ja keskeiset lähestymistavat.

Sisältö

Opintojakso koostuu yhteiskuntahistoriallisen tutkimuksen eri lähestymistapoihin ja tutkimusperinteisiin johdattavista luennoista ja niiden oheismateriaalista tai kirjallisuudesta

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Chistopher Lloyd, Structures of History TAI
Sewell, Logics of History. Social Theory and Social Transformation. U of Chicago Press 2005.

Jo Guldi & David Armitage, The History Manifesto. Cambridge 2015. Cambridge Open: http://dx.doi.org/10.1017/9781139923880#sthash.Zx9Zuytv.dpuf

Juho Saari (toim), Historiallinen käänne. Johdatus pitkän aikavälin historiantutkimukseen. Gaudeamus 2006.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö