x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LTLYDIMK07 Tee se itse -korpukset 5 op
Vastuutaho
Yksikön yhteiset opinnot/LTL
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opintojakson suorittanut opiskelija ymmärtää korpuksen suunnittelun keskeisiä periaatteita ja haasteita, osaa suorittaa korpuksen kokoamiseen liittyviä teknisiä töitä (skannaus, OCR, xml-merkintä, lemmatisointi, kohdistus ym.) ja pystyy itsenäisesti suunnittelemaan ja kokoamaan omia tekstikorpuksia.

Sisältö

Tekstikorpusten käyttö tutkimuksessa ja käytännössä. Korpuksen suunnittelu. Korpuksen kokoamisen keskeisiä vaiheita. Teknisiä ongelmia ja niiden ratkaisuja. Tekijänoikeus- ja eettisiä kysymyksiä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

M. Mikhailov & R. Cooper 2016. Corpus Linguistics for Translation and Contrastive Studies: a guide for research. Routledge.

F. Zanettin. 2012. Translation-Driven Corpora: Corpus Resources for Descriptive and Applied Translation Studies. Routledge

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö