x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LTLYDIMK03 Kokemus ja media 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suorittanut opiskelija ymmärtää, mitä kokemuksellisuus on ja miten kokemuksen käsitettä sovelletaan erilaisia mediaympäristöjä tutkittaessa. Kohteina ovat digitaaliset mediaympäristöt (mm. pelit, sosiaalinen media, uudet av- ja oppimisteknologiat), ei-digitaaliset mediaympäristöt (painettu kirjallisuus, sarjakuvat, muut analogiset esitykset), kuten myös näiden ympäristöjen monimuotoiset yhdistelmät ja ajankohtaiset muodonmuutokset.

Sisältö

Opintojaksolla tutkitaan, miten erilaiset mediaympäristöt koetaan, miten kokemus vaikuttaa niiden käyttämiseen ja millaisia erityisiä ominaisuuksia kullakin ympäristöllä on.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö