x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LTLYDIMK02 Digitaalisten kielenoppimisympäristöjen tutkimus ja kehitys 5 op
Vastuutaho
Yksikön yhteiset opinnot/LTL

Osaamistavoitteet

Opintojakson suorittanut opiskelija tuntee keskeisimpiä parhaillaan käytössä olevista digitaalisia kielenoppimisympäristöjä ja osaa arvioida niitä kriittisesti. Lisäksi hän on perehtynyt joihinkin ajankohtaisiin oppimisympäristöjen kehitystutkimusprojekteihin. Hänellä on perusvalmiuksia digitaalisiin kielenoppimisympäristöihin liittyvään tutkimus- ja kehitystyöhön.

Sisältö

Opintojaksolla luodaan yleiskuva parhaillaan käytössä olevista digitaalisista kielenoppimisympäristöistä, tutustutaan niistä tehtyyn tutkimukseen sekä niissä oppimisen tutkimukseen soveltuviin keskeisiin tutkimusotteisiin ja -menetelmiin. Lisäksi tutustutaan kehityksen alla oleviin uusiin oppimisympäristötoteutuksiin, arvioidaan niiden merkitystä ja myös ideoidaan suppeampia tai laajempia uusia kehitys- ja designtutkimusprojekteja, joita voidaan jatkossa toteuttaa esimerkiksi pro gradu- ja jatkotutkimuksenkin muodossa, tilanteen mukaan myös monitieteisenä yhteistyönä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö