x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LTLYDIMK01 Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suorittaneella opiskelijalla on perustiedot digitaalisen kielen-, kirjallisuuden- ja kulttuurintutkimuksen kentästä sekä valmiudet syventää osaamistaan opintokokonaisuuden kolmella teema-alueella.

Sisältö

Opintojaksossa käsitellään ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutusta, mediaympäristöjä ja niiden murrosta, digitaalisia työskentely-ympäristöjä sekä korpuspohjaista ja laskennallista tutkimusta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Digitaalisuus, media ja kieli (Yksikön yhteiset opinnot/LTL)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö