x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ENGA7 Jälkikoloniaalinen kirjallisuus 5 op
Vastuutaho
Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hahmottaa kolonialismin ajallisia, paikallisia ja globaaleja ulottuvuuksia sekä englanninkielisen jälkikoloniaalisen kirjallisuuden syntyyn vaikuttaneita tekijöitä. Hän osaa nimetä jälkikoloniaalisen kirjallisuuden keskeisiä teemoja ja strategioita, hallitsee jälkikoloniaalisen teorian keskeisiä termejä ja osaa soveltaa niitä kirjallisuuden analyysissä.

Sisältö

Opintojakso tarkastelee englanninkielistä kirjallisuutta kansainvälisestä ja jälkikoloniaalisesta näkökulmasta. Opintojakso esittelee kuinka brittiläisen imperiumin laajentuminen (ja myöhempi hajoaminen) vaikutti jälkikoloniaalisen englanninkielisen kirjallisuuden muotoutumiseen eri puolilla maailmaa. Opintojaksolla pohditaan erityisesti brittiläisen kolonialismin historiaa ja ideologiaa, jälkikoloniaalisen identiteetin muodostumista, vastakertomusta, englantia globaalina kirjallisuuden kielenä sekä jälkikoloniaalisen kirjallisuuden tapoja jatkaa, kyseenalaistaa ja muokata kirjallis-esteettistä perinnettä.

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
englanniksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö