x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MVKS59 Suomennetun tietokirjallisuuden historia 5 op
Vastuutaho
Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriohjelma

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee eri tieteenalojen tietokirjallisuuden käännöstoiminnan Suomessa 1800-luvulta nykypäivään sekä 1800-lukua edeltävän suomenkielisen tietokirjallisuuden. Lisäksi hän osaa arvioida, mikä merkitys suomennoksilla on ollut Suomen tieteessä, kirjallisuudessa ja kulttuurissa sekä suomen kielen tieteellisen ilmaisun kehityksessä.

Sisältö

Kirjatentti.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Sivut 15‒464 ja 567‒628 teoksesta Paloposki, Outi & Riikonen, H.K. (toim.) 2013. Suomennetun tietokirjallisuuden historia 1800-luvulta 2000-luvulle. Helsinki: SKS.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö