x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ENGS18 Englanti globaalina kielenä 5 op
Vastuutaho
Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelma

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää, miten englannista on muotoutunut maailmanlaajuisesti käytetty globaali kieli, ja millaista alueellista sekä yhteiskuntien ja yhteisöjen välistä vaihtelua eri puolilla maailmaa puhuttavissa englanneissa esiintyy erityisesti ei-äidinkielisten englannin puhujien kielenkäytössä. Lisäksi opiskelija tuntee laajasti englannin globalisaation vaikutuksia ja siitä käytyä keskustelua sekä erilaisia sen tutkimiseen käytettäviä menetelmiä.

Sisältö

Englanti globaalina kielenä lingvistisestä ja sosiokulttuurisesta näkökulmasta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
englanniksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Vaihtoehtoiset opintojaksot (Yksikön yhteiset opinnot/LTL)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö