x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHS10 Ruotsin kielipolitiikka 5 op
Vastuutaho
Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelma
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
30 op.
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Ennen opintojaksolle osallistumista suoritettuna oltava 30 op pohjoismaisten kielten opintoja Suositellaan opintojakson POHS1 Kieli ja yhteiskunta suorittamista ennen opintojaksolle osallistumista.

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

-tuntee Ruotsin kielilain ja ymmärtää sen yhteiskunnallisen merkityksen

-osaa kertoa ruotsin kielipoliittisesta asemasta Ruotsissa ja EU:ssa

-osaa problematisoida kielipolitiikkaan liittyviä ilmiöitä ja tuoda esille oman kantansa aihetta koskevissa keskusteluissa

-ymmärtää ja osaa selittää käsitteen selkeä virkakieli sekä hallitsee selkokielisyystyöhön liittyvät haasteet ja mahdollisuudet

-tuntee EU-ruotsin käsitteen ja osaa pohtia ruotsin kielen tulevaisuutta ja kuvata sen uhkakuvia, vahvuuksia ja mahdollisuuksia

Sisältö

Ruotsin kielilaki, EU-ruotsi,selkeä virkakieli, kielenhuollon periaatteet, ruotsin kielen asema Ruotsissa ja EU:ssa, ruotsin kielen tulevaisuus.

Opetuskieli

ruotsi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
ruotsiksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
ruotsiksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö