x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOS06.2 Monikulttuurisuus 5 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
SOS10.3.1 Monikulttuurisuus 5 op

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee kulttuurin, monikulttuurisuuden, etnisyyden ja ’rodun’ sosiaalitieteellisen käsitteellistämisen tapoja. Hän tunnistaa erilaisia tapoja käyttää kulttuuria, etnisyyttä ja ’rotua’ yhteiskunnallisessa keskustelussa. Opiskelija osaa analysoida käsitteiden käyttöä kriittisesti, ja soveltaa niitä erilaisten sosiaalisten ja kulttuuristen kontekstien analysointiin ja esittää mielekkäitä tutkimuskysymyksiä.

Sisältö

Opintojaksossa tarkastellaan analyyttisesti kulttuurisia jakoja kuten etnisyyttä ja rodullistavia käytäntöjä sekä niiden merkityksiä erilaisissa yhteiskunnallisissa tilanteissa ja kulttuurisissa konteksteissa. Monikulttuurisuutta tarkastellaan yhtäältä teoreettisena käsitteenä, toisaalta yhteiskunnallisena käytäntönä. Keskeisellä sijalla on sosiaaliantropologinen kulttuurin käsitteestä käytävä keskustelu.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Esseen kirjoittamisesta sovitaan vastuuopettajan kanssa. Ks. myös sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelman essee-ohje.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätietoja

Suoritetaan
1. Baumann (1999) Multicultural Riddle. Rethinking National, Ethnic, and Religious Identities (saatavana e-kirjana: Nelli-portaali: Ebrary).

sekä 2 kirjaa seuraavista:
1. Rastas, Huttunen & Löytty (toim.)(2005) Suomalainen vieraskirja. Kuinka käsitellä monikulttuurisuutta.Tampere: Vastapaino.
2. Nederveen Pieterse (2007) Ethnicities and Global Multiculture: Pants for an Octopus. Lanham, MD: Rowman and Littlefield Publishers.
3. Vertovec (toim.)(2013) Anthropology of Migration and Multiculturalism: New Directions. Routledge.
4. Tiilikainen (2003) Arjen islam. Somalinaisten elämää Suomessa. Tampere: Vastapaino

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö