x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LTLYMKKU2 Työharjoittelu 5 op
Vastuutaho
Yksikön yhteiset opinnot/LTL

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa käyttää monikulttuurisuuden ja monikielisyyden opinnoissa omaksumiaan tietoja ja taitoja työssään
- osaa arvioida ja pohtia monikulttuurisuuden ja monikielisyyden opintojaan työelämän vaatimusten kannalta
- osaa kuvata ja arvioida omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan
- osaa hyödyntää palautetta ja arvioida sen avulla valmiuksiaan.

Sisältö

Sopivaksi opintoihin liittyväksi työharjoitteluksi voidaan katsoa harjoittelu, joka tukee osaamisen karttumista monikulttuurisuuden ja monikielisyyden kannalta ja joka edistää opiskelijan työllistymisen mahdollisuuksia koulutustaan vastaavalle alalle valmistumisen jälkeen. Työharjoittelujakson minimipituus on kolme kuukautta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoittelu 
suomeksi

1)Suoritetaan työskentelyjakso, joka vastaa vähintään kolmen kuukauden harjoittelua,
2)työharjoittelujakso todennetaan todistuksella (työtodistus tms.) vastuuopettajalle,
3)laaditaan harjoitteluraportti, joka palautetaan vastuuopettajalle.

Työharjoitteluraportin sisältö:

Laaditaan noin 5 sivun raportti, jossa on seuraavat osiot:

Kansilehti:
-kurssin nimi ja koodi, opiskelijan nimi ja opiskelijanumero.

1. Perustiedot:
-työpaikan/organisaation kuvaus
-työtehtävien kuvaus
-harjoittelun kesto.

2. Alan edellyttämät monikulttuuriset ja monikieliset valmiudet.

3. Harjoittelun oppimistavoitteet:
-työharjoittelupaikan valinnan syyt (miten juuri kyseinen harjoittelupaikka liittyi monikulttuurisuuden ja monikielisyyden opintoihisi)

-monikulttuurisuuden ja monikielisyyden opinnoissa omaksuttujen tietojen ja taitojen sekä teoreettisen osaamisen konkreettinen käyttö harjoittelussa.

4. Omien työtehtävien pohdinta:
-oma näkemyksesi harjoittelun kulusta
-oman monikulttuurisen asiantuntijuuden yleinen kehittyminen (esim. mitä osasit ja mitkä tehtävät olivat haasteellisia ja miksi, mitkä taidot olivat vielä puutteellisia)
-pystyikö työtehtäviä kehittämään oman osaamisen pohjalta
-millaisia valmiuksia tulisi vielä kehittää.

5. Palaute:
-harjoittelusta (mahdollisesti) saadun palautteen hyödyntäminen.

6. Muut havainnot ja kokemukset:
-miten harjoittelu vaikutti käsityksiisi monikulttuurisuuden ja monikielisyyden opintojen merkityksestä.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö