x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LTLYMKKU1 Johdanto monikulttuurisuuteen ja monikielisyyteen 5 op
Vastuutaho
Yksikön yhteiset opinnot/LTL

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa monikulttuurisuuden ja monikielisyyden tutkimuksen keskeisiä kysymyksiä. Hän osaa myös määritellä monikulttuurisuuden ja monikielisyyden tutkimuksen keskeisiä käsitteitä sekä ymmärtää erilaisten lähestymistapojen merkityksen aihealuetta tutkittaessa. Opiskelija osaa hahmottaa monikulttuurisuuden ja monikielisyyden merkityksiä sekä paikallisesti että globaalisti.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään monikulttuurisuuteen ja -kielisyyteen usean eri tieteenalan näkökulmista. Opintojaksolla pohditaan erityisesti monikulttuurisuuden historiaa Suomessa ja muualla, kielipolitiikkaa ja -ideologiaa, monikulttuurista koulua ja työelämää, rasismia ja maailmankuvaa, maahanmuuttoa, sekä median, kirjallisuuden ja elokuvan luomia kuvia ja kertomuksia monikulttuurisuudesta.

Opintojakson toteutusmuoto voi olla esimerkiksi Studia Generalia -luentosarja.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Lisätietoja 

Kirjatentti niinä vuosina, jolloin johdantokurssia ei järjestetä.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö