x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATVAS31 Vastuullisen liiketoiminnan case-kurssi 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuullinen liiketoiminta
Vastuuhenkilö
Professori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: kestävä kehitys, Hyvä tieteellinen käytäntö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää vastuullisen liiketoiminnan moninaisia ilmenemismuotoja ja tutkimuksellisia näkökohtia. Hän osaa tarkastella analyyttisesti liiketoiminnan vastuullisuuteen liittyviä käytäntöjä, argumentoida tekemiään päätöksiä ja arvioida kriittisesti niiden seurauksia.

Sisältö

Opintojakson aihealueet ovat: Vastuullisen liiketoiminnan teorioiden, mallien ja työkalujen soveltaminen käytännössä; Vastuulliseen liiketoimintaan liittyvä case-työskentely.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 18 t 0 t
Itsenäinen työskentely

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot, itsenäiset tehtävät ja harjoitustyöt  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätietoja

Suositellaan suoritettavaksi kun opiskelija on suorittanut vähintään kurssit KATVAS11, KATVAS12 ja KATVAS21.

Lukuvuonna 2015-2016 opintojakso toteutetaan Kampuskamari-yhteistyönä.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Johtamiskorkeakoulu