x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATVAS32 Vastuullisen liiketoiminnan syventävä kirjallisuus 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuullinen liiketoiminta
Vastuuhenkilö
Vastuullisen liiketoiminnan tutkielmien ohjaajat
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X X X X
2016–2017 X X X X
2017–2018 X X X X
Edeltävät opinnot
Opintojakso on tarkoitettu vain Vastuullisen liiketoiminnan maisteriohjelman opiskelijoille.

Avainsanat

Strategiset teemat: kestävä kehitys, Hyvä tieteellinen käytäntö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy analysoimaan ja arvioimaan kriittisesti jonkin erityisteeman tieteellistä keskustelua.

Sisältö

Tutkielmatyöskentelyä tukeva kirjallisuus.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti ja/tai esseet  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus sovitaan tutkielman ohjaajan kanssa.

Lisätietoja

Kurssi suositellaan suoritettavaksi ennen osallistumista Vastuullisen liiketoiminnan maisteriohjelman Tutkimusseminaariin. Suositeltu ajankohta on maisteriopintojen 1. vuoden klk tai 2. vuoden slk.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu