x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYP3 Globaali, lokaali ja yhteisöllisyys sosiaalityössä 5 op
Vastuutaho
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen, kestävä kehitys

Yleiskuvaus

Koostuu jaksoista STYP3A Yhteisölliset voimavarat 3 op ja STYP3B Sosiaalityön globaali ja lokaali kirjo 2 op.

Osaamistavoitteet

Opiskelija hahmottaa sosiaalityön yhteisöllisenä, paikallisena ja globaalina toimintana. Opiskelija tuntee sosiaalityön toimintaympäristöjen ja lähestymistapojen kulttuurisia ja yhteiskunnallisia eroja ja yhtäläisyyksiä sekä yhteisösosiaalityön käsitteellisen ja tutkimuksellisen taustan ja erilaisia yhteisöissä toteutettavia sosiaalityön työmuotoja.

STYP3A Yhteisölliset voimavarat: Opiskelija tuntee yhteisösosiaalityön käsitteellisen ja tutkimuksellisen taustan sekä erilaiset yhteisöissä toteutettavan sosiaalityön työmuodot ja menetelmät.

STYP3B Sosiaalityön globaali ja lokaali kirjo: Opiskelija hahmottaa sosiaalityötä sekä paikallisena että globaalina toimintana. Opiskelija tuntee sosiaalityön toimintaympäristöjen ja lähestymistapojen kulttuurisia ja yhteiskunnallisia eroja ja yhtäläisyyksiä, ja ymmärtää minkälaiseen sosiaalityön traditioon hän itse kiinnittyy.

Sisältö

Yhteisölliset voimavarat -jakso käsittelee yhteisösosiaalityön ja yhdyskuntatyön lähtökohtia, käsitteitä ja tulkintoja kansallisessa, pohjoismaisessa ja kansainvälisessä toimintaympäristössä. Sosiaalityön globaalit kysymykset -jakson sisältönä ovat sosiaalityön globaali ja lokaali kirjo, globaalin ja paikallisen yhteys, ja kansainvälinen/globaali sosiaalityö.

STYP3A Yhteisölliset voimavarat: Yhteisösosiaalityön ja yhdyskuntatyön lähtökohdat, käsitteet ja tulkinnat kansallisessa ja kansainvälisessä, erityisesti pohjoismaisessa toimintaympäristössä.

STYP3B Sosiaalityön globaali ja lokaali kirjo: Sosiaalityön paikallinen ja globaali moninaisuus, globaalin ja paikallisen yhteys mm. sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen liittyvissä kysymyksissä, kansainvälinen/globaali sosiaalityö ja sen kytkeytyminen paikallisiin sosiaalityön käytäntöihin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
STYP3A Yhteisölliset voimavarat  Kirjallinen tentti  3 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

1.Roivainen, Irene & Nylund, Marianne & Korkiamäki, Riikka & Raitakari, Suvi (toim.) 2008. Yhteisöt ja sosiaalityö - kansalaisen vai asiakkaan asialla. Jyväskylä: PS-kustannus. TAI

Ronnby, Alf 1995. Mobilizing Local Community. Avebury: Aldershot and Brookfield.

2. Hutchinson, Gunn Strand (Ed.) 2009. Community Work in the Nordic Countries - New Trends. Oslo: Universitetsforlaget.

englanniksi
Oppimateriaalit 

1. Ronnby, Alf 1995. Mobilizing Local Community. Avebury: Aldershot and Brookfield.

2. Hutchinson, Gunn Strand (ed.) 2009. Community Work in the Nordic Countries - New Trends. Oslo: Universitetsforlaget.

STYP3B Sosiaalityön globaali ja lokaali kirjo, osallistuminen opetukseen, Tampere  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
englanniksi
Lisätietoja 

Lecture Series "Social Work in Different Social Contexts"

Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
STYP3A Yhteisölliset voimavarat  Kirjallinen tentti  3 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

1.Roivainen, Irene & Nylund, Marianne & Korkiamäki, Riikka & Raitakari, Suvi (toim.) 2008. Yhteisöt ja sosiaalityö - kansalaisen vai asiakkaan asialla. Jyväskylä: PS-kustannus. TAI

Ronnby, Alf 1995. Mobilizing Local Community. Avebury: Aldershot and Brookfield.

2. Hutchinson, Gunn Strand (Ed.) 2009. Community Work in the Nordic Countries - New Trends. Oslo: Universitetsforlaget.

englanniksi
Oppimateriaalit 

1. Ronnby, Alf 1995. Mobilizing Local Community. Avebury: Aldershot and Brookfield.

2. Hutchinson, Gunn Strand (ed.) 2009. Community Work in the Nordic Countries - New Trends. Oslo: Universitetsforlaget.

STYP3B Sosiaalityön globaali ja lokaali kirjo  Kirjallinen tentti  2 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

1. Harrison, Gai & Melville, Rose 2010. Rethinking Social Work in a Global World. UK: Palgrave Macmillan.

2. Cox, David & Pawar, Manohar 2006. International Social Work: Issues, Strategies, and Programs. Thousand Oaks: Sage. Luku 2.

englanniksi
Oppimateriaalit 

1. Harrison, Gai & Melville, Rose 2010. Rethinking Social Work in a Global World. UK: Palgrave Macmillan.

2. Cox, David & Pawar, Manohar 2006. International Social Work: Issues, Strategies, and Programs. Thousand Oaks: Sage. Chapter 2.

Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
STYP3A Yhteisölliset voimavarat   Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Oppimateriaalina verkkokurssilla:

Roivainen, Irene & Ranta-Tyrkkö, Satu (toim.) 2016. Yhteisöt ja yhteisösosiaalityön lähtökohdat. Tallinna: United Press Global.

STYP3B Sosiaalityön globaali ja lokaali kirjo, osallistuminen opetukseen, Tampere  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
englanniksi
Lisätietoja 

Lecture Series "Social Work in Different Social Contexts"

Suoritusvaihtoehto 4
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
STYP3A Yhteisölliset voimavarat   Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Oppimateriaalina verkkokurssilla:

Roivainen, Irene & Ranta-Tyrkkö, Satu (toim.) 2016. Yhteisöt ja yhteisösosiaalityön lähtökohdat. Tallinna: United Press Global.

STYP3B Sosiaalityön globaali ja lokaali kirjo  Kirjallinen tentti  2 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

1. Harrison, Gai & Melville, Rose 2010. Rethinking Social Work in a Global World. UK: Palgrave Macmillan.

2. Cox, David & Pawar, Manohar 2006. International Social Work: Issues, Strategies, and Programs. Thousand Oaks: Sage. Luku 2.

englanniksi
Oppimateriaalit 

1. Harrison, Gai & Melville, Rose 2010. Rethinking Social Work in a Global World. UK: Palgrave Macmillan.

2. Cox, David & Pawar, Manohar 2006. International Social Work: Issues, Strategies, and Programs. Thousand Oaks: Sage. Chapter 2.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

STYP3A Yhteisölliset voimavarat:

Kirjallisuuskuulustelun teokset:

1.Roivainen, Irene & Nylund, Marianne & Korkiamäki, Riikka & Raitakari, Suvi (toim.) 2008. Yhteisöt ja sosiaalityö - kansalaisen vai asiakkaan asialla. Jyväskylä: PS-kustannus. TAI
Ronnby, Alf
1995. Mobilizing Local Community. Avebury: Aldershot and Brookfield.

2. Hutchinson, Gunn Strand (Ed.) 2009. Community Work in the Nordic Countries - New Trends. Oslo: Universitetsforlaget.


STYP3B Sosiaalityön globaali ja lokaali kirjo:

1. Harrison, Gai & Melville, Rose 2010. Rethinking Social Work in a Global World. UK: Palgrave Macmillan.

2. Cox, David & Pawar, Manohar 2006. International Social Work: Issues, Strategies, and Programs. Thousand Oaks: Sage. Luku 2.

Lisätietoja

Suositellut suoritusajankohdat:

STYP3A Yhteisölliset voimavarat: 1. vuoden kevät

STYP3B Sosiaalityön globaali ja lokaali kirjo: 1. vuoden syksy

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö