x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALJTS08 Julkisen talousjohtamisen klassikkoteokset 5 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Julkinen talousjohtaminen
Vastuuhenkilö
Julkisen talousjohtamisen professorit

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee julkisen talousjohtamisen kehittynyttä teorian- ja tiedonmuodostusta. Hän kykenee jäsentämään julkisen talousjohtamisen kansainvälisen tutkimuskirjallisuuden päälinjoja. Hän osaa myös hyödyntää teosten ja niissä kuvattujen teoreettisten ajattelutapojen antia omassa tutkimustyöskentelyssään ja asiantuntijuutensa kehittämisessä.

Sisältö

Tutustuminen valikoituihin julkisen talousjohtamisen alueen keskeisiin teoksiin.

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
englanniksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus (joista suoritetaan kolme)

Bemelmans-Widec, Marie-Louise, Rist Ray C. & Vedung, Evert (toim). (2010). Carrots, Sticks and Sermons – Policy instruments and their evaluation. New Jersey: Transaction Publishers.

March, James G. (1994). A Primer on Decision Making. How Decisions Happen. New York: The Free Press.

Moore Mark H. (1995). Creating Public Value. Strategic Management in Government. Cambridge: Harvard University Press.

North, Douglass C. (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Political Economy of Institutions and Decisions. Cambridge: Cambridge University Press.

Aaron WildawskyPolitics of the Budgetary Process. 1964. Little, Brown.

Christopher Hood (2011). The Blame game. Spin, Bureaucracy, and Self-Preservation in Government. New Jersey: Princeton University Press.

Donald Moynihan (2008). The Dynamics of performance reform. Constructing information and reform. Washington D.C.: Georgetown University Press.

Aman Khan & Bartley Hildreth (2004). Financial management theory in the public sector. Westport: Praeger.

Pollitt, Christopher & Bouckaert, Geert (2011). Public Management Reform: A Comparative Analysis, New Public Management, Governance and the Neo-Weberian State. Oxford: Oxford University Press.

Hancké, B., Rhodes, M., & Thatcher, M. (2007). Beyond varieties of capitalism: Conflict, contradiction, and complementarities in the European economy. Oxford: Oxford University Press.

Greve, C., & Hodge, G. A. (2013). Rethinking public-private partnerships: Strategies for turbulent times. Abingdon, Oxon: Routledge.

Opiskelija voi myös itse ehdottaa vaihtoehtoista kirjaa, joka professorin on ensin hyväksyttävä.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu